Riksbanksfullmäktiges möte 4 oktober 2019

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 30 augusti 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Revisionsplan 2019-2020

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Nicklas Wallenborg KPMG

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport september 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Marknadsuppdatering 
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Förutsättningar för VP 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Riksbanksutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Frida Fallan
 • Strategisk kommunikation
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver/Cecilia Roos-Isaksson
 • Foajén
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson/Göran Marklund

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-11-20