Riksbanksfullmäktiges möte 7 november 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Inledning

4. Utfrågning av nominerad kandidat till ny direktionsledamot

5. Fullmäktiges överväganden

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-11-21