Riksbanksfullmäktiges möte 8 februari 2019

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 17 december 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Anmälan ny suppleant

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Eva Julin

5. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 och förslag till vinstdisposition

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Anders Herjevik, Samuel Ershammar

6. Sidouppdrag direktionsledamot - förnyad prövning 

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Sidouppdrag direktionsledamot - förnyad prövning 

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

8. Fullmäktiges möteskalender

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

9. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport december 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Amanda Nordström
 • Myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Hesselmar

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-02-05