Riksbanksfullmäktiges möte 8 februari 2019

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 17 december 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Anmälan ny suppleant

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Eva Julin

5. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 och förslag till vinstdisposition

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Anders Herjevik, Samuel Ershammar

6. Sidouppdrag direktionsledamot - förnyad prövning 

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Sidouppdrag direktionsledamot - förnyad prövning 

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

8. Fullmäktiges möteskalender

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

9. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport december 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Amanda Nordström
 • Myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Hesselmar

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-02-05