Riksbanksfullmäktiges möte 8 november 2019 kl. 13

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 4 oktober 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • RIX-rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Risk- och ISK-rapporter tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Penningpolitisk rapport oktober 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ingrid Wallin Johansson
 • Ekonomipriset 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Nobelstiftelsen
  Anmärkning: Information
  Föreddragande: Eric Frieberg
 • Jubileumsprofessurer
  Anmärkning: Information
  Föredragande:Martin Flodén

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-11-04