Riksbanksfullmäktiges möte 8 november 2019 kl. 13

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 4 oktober 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • RIX-rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Risk- och ISK-rapporter tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Penningpolitisk rapport oktober 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ingrid Wallin Johansson
 • Ekonomipriset 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Nobelstiftelsen
  Anmärkning: Information
  Föreddragande: Eric Frieberg
 • Jubileumsprofessurer
  Anmärkning: Information
  Föredragande:Martin Flodén

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-11-04