Riksbanksfullmäktiges möte 8 november 2019 kl. 9

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein

2. Godkännande av dagordningen

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

3. Val av en direktionsledamot

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein
Bilaga A2: CV

4. Val av förste vice riksbankschef

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

5. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-11-21