Riksbanksfullmäktiges möte 8 november 2019 kl. 9

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein

2. Godkännande av dagordningen

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

3. Val av en direktionsledamot

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein
Bilaga A2: CV

4. Val av förste vice riksbankschef

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

5. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-11-21