Riksbanksfullmäktiges möte 14 februari 2020

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 7 februari 2020

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2019 och förslag till vinstdisposition

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Charlotte Ehrengren

5. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

6. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen 2019/20:RB3 Förslag till ändring i riksbankslagen

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Dilan Ölcer

7. SOU 2019:46 En ny riksbankslag – remissberedning

Handling på bordet
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Pernilla Meyersson, Eric Frieberg

8. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport februari 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobsson
 • Riskrapport tertial 3 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport tertial 3 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Internrevisionens årsrapport 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Susanna Engdahl
 • TIPS
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mattias Gidoff Grahn

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-10