Riksbanksfullmäktiges möte 14 februari 2020

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 7 februari 2020

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2019 och förslag till vinstdisposition

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Charlotte Ehrengren

5. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

6. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen 2019/20:RB3 Förslag till ändring i riksbankslagen

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Dilan Ölcer

7. SOU 2019:46 En ny riksbankslag – remissberedning

Handling på bordet
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Pernilla Meyersson, Eric Frieberg

8. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport februari 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobsson
 • Riskrapport tertial 3 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport tertial 3 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Internrevisionens årsrapport 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Susanna Engdahl
 • TIPS
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mattias Gidoff Grahn

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-02-10