Riksbanksfullmäktiges möte 18 december 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 6 november 2020

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Remissyttrande om 2019 års riksdagsöversyn

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Direktionens rapporter

 • Finansiella riskavsättningar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Kjellberg
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Penningpolitisk rapport november 2020 samt Finansiell stabilitet 2020:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Verksamhetsplan och budget 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Riskenheten 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Hållbarhetsstrategi
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Nessén
 • Revisionsplan 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Betalningsrapporten 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Caroline Leung
 • Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Ely Hesselmar, Mårten Gomer, Therése Gaya
 • e-kronapiloten
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Utsmyckning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson
 • BIS-hubb
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dilan Ölcer
 • Ekonomipristagare 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-12-15