Riksbanksfullmäktiges möte 18 december 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 6 november 2020

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Remissyttrande om 2019 års riksdagsöversyn

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Direktionens rapporter

 • Finansiella riskavsättningar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Kjellberg
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Penningpolitisk rapport november 2020 samt Finansiell stabilitet 2020:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Verksamhetsplan och budget 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Riskenheten 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Hållbarhetsstrategi
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Nessén
 • Revisionsplan 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Betalningsrapporten 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Caroline Leung
 • Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Ely Hesselmar, Mårten Gomer, Therése Gaya
 • e-kronapiloten
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Utsmyckning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson
 • BIS-hubb
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dilan Ölcer
 • Ekonomipristagare 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-15