Riksbanksfullmäktiges möte 28 augusti 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 15 juni 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredraganade: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges möteskalender 2021 våren

Anmärkning: Beslut
Föredraganade: Eva Julin

5. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen 2019/20:RB6 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredraganade: Maria Kangas

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredraganade: Eva Julin

8. Direktionens rapporter

 • Marknadsdragning
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Carl-Fredrik Pettersson
 • Penningpolitisk rapport juli 2020
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Anna Breman
 • Riksbanksutredningen – IMF-rapport
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Dag Edvardsson
 • Nobelstiftelsen
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Dag Edvardsson
 • Direktionens möteskalender 2021 vt
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredraganade: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-08-25