Riksbanksfullmäktiges möte 28 augusti 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 15 juni 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredraganade: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges möteskalender 2021 våren

Anmärkning: Beslut
Föredraganade: Eva Julin

5. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen 2019/20:RB6 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredraganade: Maria Kangas

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredraganade: Eva Julin

8. Direktionens rapporter

 • Marknadsdragning
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Carl-Fredrik Pettersson
 • Penningpolitisk rapport juli 2020
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Anna Breman
 • Riksbanksutredningen – IMF-rapport
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Dag Edvardsson
 • Nobelstiftelsen
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Dag Edvardsson
 • Direktionens möteskalender 2021 vt
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredraganade: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-08-25