Riksbanksfullmäktiges möte 3 april 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 14 februari 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Jesper Hansson, Eva Julin

5. SOU 2019:46 En ny riksbankslag – remissyttrande

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

6. Förnyad prövning av sidouppdrag

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens övriga rapporter

 • Redogörelse för penningpolitiken
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jesper Hansson
 • TIPS
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin W Johansson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-03-31