Riksbanksfullmäktiges möte 3 april 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 14 februari 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Jesper Hansson, Eva Julin

5. SOU 2019:46 En ny riksbankslag – remissyttrande

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

6. Förnyad prövning av sidouppdrag

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens övriga rapporter

 • Redogörelse för penningpolitiken
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jesper Hansson
 • TIPS
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin W Johansson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-03-31