Riksbanksfullmäktiges möte 6 november 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 2 oktober 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ändring i möteskalendern våren 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Svalfors

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Riskrapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • RIX-rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Investeringsärenden
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Ely Hesselmar
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joel Birging
 • Riksbankens resultat- och balansräkning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Kjellberg, Henrik Gardholm
 • Riksbankens instruktion
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Hållbarhetsarbete
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Nessén
 • Säkerhetsarbete
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Thomas Lundin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-03