Riksbanksfullmäktiges möte 6 november 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 2 oktober 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ändring i möteskalendern våren 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Svalfors

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Riskrapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • RIX-rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Investeringsärenden
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Ely Hesselmar
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joel Birging
 • Riksbankens resultat- och balansräkning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Kjellberg, Henrik Gardholm
 • Riksbankens instruktion
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Hållbarhetsarbete
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Nessén
 • Säkerhetsarbete
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Thomas Lundin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-11-03