Riksbanksfullmäktiges möte 7 februari 2020

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 december 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2019 och förslag till vinstdisposition

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Charlotte Ehrengren, RiR

5. Granskningsrapporter – Utövande av tjänst samt Efterlevnaden av arbetsordningen

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger, KPMG

6. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen 2019/20:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens (IMF) finansieringslösning

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marushia Li Gislén

7. Direktionens rapporter

 • SOU 2019:46 En ny riksbankslag – remissberedning
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson, Eric Frieberg
 • Penningpolitisk rapport december 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ingrid Wallin Johansson
 • Tillhandahållande av referensränta
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Amelie Stierna
 • TIBER
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Johan Rosenvinge
 • Föreskrifter inlösen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therése Gaya

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-02-04