Riksbanksfullmäktiges möte 7 februari 2020

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 december 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2019 och förslag till vinstdisposition

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Charlotte Ehrengren, RiR

5. Granskningsrapporter – Utövande av tjänst samt Efterlevnaden av arbetsordningen

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger, KPMG

6. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen 2019/20:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens (IMF) finansieringslösning

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marushia Li Gislén

7. Direktionens rapporter

 • SOU 2019:46 En ny riksbankslag – remissberedning
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson, Eric Frieberg
 • Penningpolitisk rapport december 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ingrid Wallin Johansson
 • Tillhandahållande av referensränta
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Amelie Stierna
 • TIBER
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Johan Rosenvinge
 • Föreskrifter inlösen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therése Gaya

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-04