Riksbanksfullmäktiges möte 8 maj 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 3 april 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen angående lån till IMF

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ola Medelberg

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin, Jesper Hansson

7. Direktionens övriga rapporter

 • Penningpolitisk rapport april 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jesper Hansson
 • Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Björn Segendorf
 • Direktionens remissyttranden
  En ny riksbankslag SOU 2019:46
  Sverige och Bankunionen SOU 2019:52
  Handlingar bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dag Edvardsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-05-05