Riksbanksfullmäktiges möte 8 maj 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 3 april 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen angående lån till IMF

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ola Medelberg

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin, Jesper Hansson

7. Direktionens övriga rapporter

 • Penningpolitisk rapport april 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jesper Hansson
 • Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Björn Segendorf
 • Direktionens remissyttranden
  En ny riksbankslag SOU 2019:46
  Sverige och Bankunionen SOU 2019:52
  Handlingar bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dag Edvardsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-05