Riksbanksfullmäktiges möte 11 juni 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen 

3. Justering av protokoll från sammanträde den 7 maj 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapport – Utövande av tjänst och efterlevnad av arbetsordningen

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger KPMG

5. Revisionsplan 2021-2022

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Krüger KPMG

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Coronainformation

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Direktionens rapporter

 • a) Ändringar i Riksbankens instruktion
  Handling bifogas
  Anmärkning:Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • b) Etiska regler
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Alexandra Prochéus
 • c) Finansiell Stabilitet 2021:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • d) Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2021
  Handling skickas separat
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • e) Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • f) Riskrapport och ISK-rapport tertial 1 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • g) RIX-rapport tertial 1 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar
 • h) Internrevision tertial 1 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • i) Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulf Söderström
 • j) En ny riksbankslag
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • k) E-kronaprojektet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver
 • l) Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therése Gaya, Mårten Gomer
 • m) Direktionens yttrande – Struktur för ökad motståndskraft
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Forssell

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-06-07