Riksbanksfullmäktiges möte 12 februari 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 5 februari 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2020

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut, omedelbar justering
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Charlotta Ehrengren

5. Granskningsrapport - krishantering

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • Peningpolitisk rapport februari 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2020
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Riskrapport T3 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport T3 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport T3 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Internrevisionens årsrapport 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • e-kronaprojektet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver, Daniel Wallemo

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-09