Riksbanksfullmäktiges möte 12 februari 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 5 februari 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2020

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut, omedelbar justering
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Charlotta Ehrengren

5. Granskningsrapport - krishantering

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • Peningpolitisk rapport februari 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2020
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Riskrapport T3 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport T3 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport T3 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Internrevisionens årsrapport 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • e-kronaprojektet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver, Daniel Wallemo

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-02-09