Riksbanksfullmäktiges möte 15 oktober 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen 

3. Justering av protokoll från sammanträde den 17 september 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges möteskalender hösten 2021 - ändring

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Anmärkning: Information
Föredragande: Susanne Eberstein

6. Coronainformation

Anmärkning: Information
Föredragande: Pierre Liljefeldt

7. Direktionens rapporter

 • a) PPR september
  Anmärkning:Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • b) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • c) Direktionens beslut T2S och T2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • d) Riskrapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • e) ISK-rapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • f) Verksamhets- och budgetuppföljning T2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin, Magnus Eklund
 • g) Finansiell tillgångsförvaltning T2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Alma Frödén
 • h) RIX-rapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar
 • i) Internrevision T2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • j) Inriktning VP 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-10-11