Riksbanksfullmäktiges möte 19 mars 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 12 februari 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Anställningsvillkor direktionens ledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

5. E-kronaprojektet

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Ann-Leena Mikiver, Susanne Eberstein

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Coronainformation

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

8. Direktionens rapporter

 • a) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: InformationFöredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • b) Framtidens avveckling av betalningar och värdepapper
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Hellström
 • c) Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therése Gaya, Mårten Gomer
 • d) Digitala betalalternativ
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gabriela Guibourg
 • e) Utsmyckning foajén
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-15