Riksbanksfullmäktiges möte 5 februari 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 18 december 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2020

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, David Kjellberg, Charlotta Ehrengren

5. Sidouppdrag

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

6. Fullmäktiges möteskalender hösten 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

7. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

9. Direktionens rapporter

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joel Birging
 • Finansiering av valutareserven
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Magnus Andersson
 • BIS innovationshubb
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dilan Ölcer
 • Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therese Gaya
 • Direktionens remissyttrande – 2019 års riksdagsöversyn
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Direktionens möteskalender 2021
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-02-02