Riksbanksfullmäktiges möte 5 februari 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 18 december 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2020

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, David Kjellberg, Charlotta Ehrengren

5. Sidouppdrag

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

6. Fullmäktiges möteskalender hösten 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

7. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

9. Direktionens rapporter

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joel Birging
 • Finansiering av valutareserven
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Magnus Andersson
 • BIS innovationshubb
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dilan Ölcer
 • Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therese Gaya
 • Direktionens remissyttrande – 2019 års riksdagsöversyn
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Direktionens möteskalender 2021
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-02