Riksbanksfullmäktiges möte 7 maj 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen 

3. Justering av protokoll från sammanträde den 19 mars 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein


4. Granskningsrapport – En översyn av andra försvarslinjens uppdrag

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger KPMG


5. Förlängning avtal fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Söder Nilsson

 

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
 

7. Coronainformation

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson


8. Direktionens rapporter

 • a) Projekt Hållbara arbetsformer
  Anmärkning:Information
  Föredragande: Ulrika Larsson
 • b) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joel Birging
 • c) Penningpolitisk rapport april 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Breman
 • d) Redogörelse för penningpolitiken 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Olli Segendorf, Martin Flodén
 • e) Framtidens avveckling av betalningar och värdepapper
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Hellström
 • f) Särskilda dragningsrätter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marushia Gislén
 • g) Utsmyckning foajén
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dag Edvardsson
 • h) E-kronaprojektet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver
 • i) Direktionens remissyttrande – En gemensam angelägenhet SOU 2020:46
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Forssell

9. Övrigt


10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-05-04