Riksbanksfullmäktiges möte 7 maj 2021

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen 

3. Justering av protokoll från sammanträde den 19 mars 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein


4. Granskningsrapport – En översyn av andra försvarslinjens uppdrag

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger KPMG


5. Förlängning avtal fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Söder Nilsson

 

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
 

7. Coronainformation

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson


8. Direktionens rapporter

 • a) Projekt Hållbara arbetsformer
  Anmärkning:Information
  Föredragande: Ulrika Larsson
 • b) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joel Birging
 • c) Penningpolitisk rapport april 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Breman
 • d) Redogörelse för penningpolitiken 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Olli Segendorf, Martin Flodén
 • e) Framtidens avveckling av betalningar och värdepapper
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Hellström
 • f) Särskilda dragningsrätter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marushia Gislén
 • g) Utsmyckning foajén
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dag Edvardsson
 • h) E-kronaprojektet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver
 • i) Direktionens remissyttrande – En gemensam angelägenhet SOU 2020:46
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Forssell

9. Övrigt


10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-05-04