Riksbanksfullmäktiges möte 17 juni 2022 kl 13.15

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. 3 Justering av protokoll från sammanträdet den 20 maj 2022 och det extra sammanträdet den 17 juni 2022

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein
Protokoll bifogas respektive läggs på bordet

4. Sidouppdrag

Anmärkning: Beslut, omedelbar justering
Föredragande: Eric Frieberg 
Handling bifogas

5. Revisionsfunktionens (KPMG) granskningsrapport: hur direktionen säkerställer att Riksbanken har en ändamålsenlig process för att hantera de förändringar som den nya Riksbankslagen kommer att innebära

Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger, KPMG
Handling bifogas

6. Revisionsplan hösten 2022

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Krüger, KPMG
Handling bifogas

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Information från krisledningen

Anmärkning: Information
Föredragande: Hanna Backström

9. Direktionens rapporter

 • a) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • b) Rapporten finansiell stabilitet 2022:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • c) Verksamhets- och budgetuppföljning T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • d) Finansiell tillgångsförvaltning T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Linder
 • e) Riksbankens resultat – resultatutvecklingen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Kjellberg
 • f) Riskrapport T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jan Alsterlind, Jenny Gawelin
 • g) RIX-rapport T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • h) Internrevision T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • i) AID-rapport T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulrika Pilestål
 • j) Kontanthantering 
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gustav Kronqvist
 • k) Direktionens remissvar extern utvärdering av penningpolitiken
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin
  Handling bifogas
 • l) Information om investeringsbeslut
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

10. Övrigt

 • a) Inget ytterligare ärende anmält
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-06-14