Riksbanksfullmäktiges möte 18 februari 2022

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 4 februari 2022

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredraganade: Susanne Eberstein

4. Anmälan av entledigande

Anmärkning: Anmälan
Föredraganade: Susanne Eberstein

5. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut, Omedelbar justering
Föredraganade: Eva Julin, Henrik Gardholm, Charlotte Ehrengren

6. Granskningsrapport – Hållbarhet

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredraganade: Martin Krüger

7. Förnyade sidouppdrag

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredraganade: Eric Frieberg

8. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

9. Coronainformation

Anmärkning: Information
Föredraganade: Pierre Liljefeldt

10. Direktionens rapporter

 • a) Penningpolitisk rapport februari 2022
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Martin Flodén
 • b) Valutareservens finansiering
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Magnus Andersson
 • c) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Joel Birging
 • d) ISK-rapport T3 2021
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Christian Backström
 • e) Etiska regler
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Maria Brittenstam
 • f) Inlösen och falska sedlar
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Therése Gaya
 • g) Nobelstiftelsens tilläggsbidrag
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Eric Frieberg

11. Övrigt

12. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-02-14