Riksbanksfullmäktiges möte 18 november 2022

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 21 oktober 2022

Protokoll bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Bo Broman

4. Etiska regler för fullmäktige och direktionsledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

5. Fullmäktiges verksamhetsordning

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eric Frieberg

6. Fullmäktiges revisorer presenterar arbetet kring förslag på ny granskningsmodell

Anmärkning: Information
Föredragande: Martin Krüger, KPMG

7. Fullmäktiges revisorer rapporterar sin granskning om Riksbankens förberedelsearbete inför ny riksbankslag

Handling på bordet
Anmärkning: Rapportering
Föredragande: Martin Krüger, KPMG

8. Direktionens rapporter

a) Finansiell stabilitetsrapport
Anmärkning: Information
Föredragande: Per Jansson, direktionen

b) Riksbankens resultat, utdelning och avsättning för finansiella risker
Anmärkning: Information
Föredragande: David Kjellberg och Magnus Åhl, avdelningen för marknader

c) Marknadsuppdatering
Anmärkning: Information
Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader

d) Riksbankens förtroendemätningar
Anmärkning: Information
Föredragande: Ann-Leena Mikiver, kommunikationschef

e) Växlingsavtalet med NBU
Anmärkning: Information
Föredragande: Lars Hammar, avdelningen för betalningar

f) Internrevision T2
Anmärkning: Information
Föredragande: Simon Rörborn, chef internrevision

g) RIX-rapport T2 Information Helena Tummings, avdelningen för betalningar

h) Tidsplan fullmäktiges verksamhetsberättelse samt förslag till vinstdisposition 2022
Handling bifogas
Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Juli

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Bo Broma

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-11-14