Riksbanksfullmäktiges möte 2 september 2022 kl 13.15

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 17 juni och 2 september 2022

Protokoll bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Nominering av ledamot till Jubileumsfondens styrelse

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

5. Information framställning riksdagen

Anmärkning: Information
Föredragande: Johannes Forss Sandahl

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Information från krisledningen

Anmärkning: Information
Föredragande: Pierre Liljefeldt

8. Direktionens rapporter

 • a) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Robin Ahlén
 • b) PPR juni/juli 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Breman
 • c) Riksbankens balansräkning, obligationsköp och resultat
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Kjellberg
 • d) Etiska regler
  Länk till handling har skickats per mejl
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • e) Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therése Gaya
 • f) Ändring i instruktionen
  Länk till handling har skickats per mejl
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sofie Strandberg
 • g) Fullmäktige och nya riksbankslagen, reglemente/verksamhetsordning
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • h) Lönerevision
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • i) Direktionens möteskalender 2023

Handling bifogas
Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Eva Julin

9. Övrigt

a) Inget ytterligare ärende anmält

Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-09-19