Riksbanksfullmäktiges möte 4 februari 2022

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 17 december 2021

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredraganade: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredraganade: Eva Julin, Henrik Gardholm, David Kjellberg, Charlotte Ehrengren

5. Fullmäktiges möteskalender hösten 2022

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredraganade: Eva Julin

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Coronainformation

Anmärkning: Information
Föredraganade:Pierre Liljefeldt

8. Direktionens rapporter

 • a) Riksbankens klimatrapport
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Anna Breman
 • b) Verksamhets- och budgetuppföljning
  Handling delas 4 februari.
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • c) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Carl-Fredrik Pettersson
 • d) Finansiell tillgångsförvaltning årsrapport 2021
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Lina Jacobson
 • e) Riskrapport T3 2021
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Annika Odelros
 • f) RIX-rapport T3 2021
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Helena Tummings
 • g) Internrevision – Tertial 3
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Simon Rörborn
 • h) Direktionens möteskalender 2022
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredraganade: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-02-02