Riksbanksfullmäktiges möte 21 april 2023

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 17 mars 

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Bo Broman

4. Antal direktionsledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

5. Granskningsrapport från fullmäktiges
revisionsfunktion, KPMG – Ny Riksbankslag.

Anmärkning: Rapportering
Föredragande: Martin Krüger, Olesya Brodin, KPMG

6. Direktionens rapporter

a) Riksbankschefen informerar
Anmärkning: Information
Föredragande: Erik Thedéen, direktionen

b) Redogörelse för penningpolitiken 2022
Anmärkning: Information
Föredragande: Per Jansson, direktionen

c) Uppföljning av oron på utländska bankmarknaden
Anmärkning: Information
Föredragande: David Forsman, avdelningen för finansiellstabilitet

d) Marknadsuppdatering
Anmärkning: Information
Föredragande: Joel Birging, avdelningen för marknader

e) Information om remissvar betänkandet ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder”
Anmärkning: Information
Föredragande: Dominika Krygier, avdelningen för finansiell stabilitet

7. Övriga frågor

8. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Bo Broman

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-17