Riksbanksfullmäktiges möte 3 februari 2023

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 16
december

Protokoll bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Bo Broman

4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2022 inklusive information om riskavsättningar

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning 
Föredragande: Eva Julin, David Kjellberg, Henrik Gardholm

5. Lönerevision


Anmärkning: Information
Föredragande: Christina Jacobsson, Daniel Lindgren

6. Fullmäktiges möteskalender för 2023

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

7. Direktionens rapporter

 • Betalningsrapporten
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl Tosteby, avdelningen för betalningar
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Robin Ahlén, avdelningen för marknader
 • Uppföljning av Riksbankens verksamhetsplan och budget
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Riskrapport T3
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lena Arfalk, riskchef
 • Riskenhetens verksamhetsplan 2023
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lena Arfalk, riskchef
 • Finansiell tillgångsförvaltning, årsrapport 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Linder, avdelningen för marknader

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Bo Broman

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-30