Riksbanksfullmäktiges möte 17 maj 2024

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Justering av protokoll

Justering av fullmäktiges protokoll från sammanträdet den 19 april 2024
Protokoll bifogas

4. Sidouppdrag under karensperiod

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell
Handling bifogas

5. Direktionens rapporter

a) Riksbankschefen informerar
Föredragande: Erik Thedéen, direktionen

b) Penningpolitisk uppdatering maj
Föredragande: Anna Breman, direktionen

c) Marknadsuppdatering
Föredragande: Joel Birging, avdelningen för marknader

d) Information T2-plattformen
Föredragande: Maria Ely Hesselmar, avdelningen för betalningar

e) Riksbankens säkerhetsarbete
Föredragande: Lotta Oscarsson, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-10