Riksbanksfullmäktiges möte 2 februari 2024

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Justering av protokoll

Justering av fullmäktiges protokoll från sammanträdet den 8 december 2023.
Protokoll bifogas

4. Resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2023 samt information om återställning av eget kapital

Handlingar bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, stabsavdelningen, Henrik Gardholm, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, Lena Strömberg, avdelningen för marknader

5. Direktionens rapporter

a) Riksbankschefen informerar
Föredragande: Erik Thedéen, direktionen

b) Penningpolitisk uppdatering januari
Föredragande: Per Jansson, direktionen

c) Riksbankens verksamhetsplan och budget 2024
Föredragande: Pether Burvall, stabsavdelningen, Magnus Eklund, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd

d) Riskenhetens verksamhetsplan och budget 2024
Föredragande: Lena Arfalk. riskenheten

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-29