Riksbank macroprudential conference

Datum: 23-24 juni 2015

Riksbanken har tagit initiativ till en ny konferens om makrotillsyn "Riksbank macroprudential conference". Tanken är att denna konferens ska bli återkommande under ett antal år framöver och kunna samla beslutsfattare, representanter från den privata sektorn och framstående forskare från hela världen för att diskutera, dela erfarenheter och lära av de bästa inom området.

Makrotillsyn sätter fokus på risker i det finansiella systemet. En insikt från den senaste globala finansiella krisen är att makrotillsyn behövs som ett komplement till penningpolitik och finanspolitik. Eftersom det är ett nytt område finns det i dag få globala forum att diskutera makrotillsynsfrågor.

Hushållens skulder, kapitalregleringar och finansiella kriser

Ämnen som ska diskuteras på konferensen är till exempel hushållens skuldsättning, vad kapitalregleringar får för långsiktiga effekter på ekonomin, hur vi kan förbättra vår förmåga att förutsäga finansiella kriser samt hur man ska utforma likviditetsregleringar.

Huvudtalare vid årets konferens är Indiens centralbankschef Raghuram Rajan som är tjänstledig från sin professur i ekonomi vid Graduate Business School på University of Chicago och som tidigare har varit chefekonom på Internationella valutafonden. Vidare deltar bland andra Jeremy Stein från Harvard University, Atif Mian från Princeton University, Stanley Fischer, vice ordförande i amerikanska Federal Reserve System och Peter Praet, direktionsledamot i Europeiska centralbanken.

Från Riksbanken deltar bland andra direktionen och representanter från avdelningarna för penningpolitik och finansiell stabilitet.

Konferensen, som är för särskilt inbjudna, arrangerar Riksbanken i samarbete med Finansinspektionen och Swedish House of Finance. Vinnova är med och stödjer konferensen finansiellt.

Öppet seminarium den 22 juni

Den 22 juni klockan 16.30 arrangeras ett öppet seminarium på temat "Hur kan man skapa finansiell stabilitet med låg eller negativ ränta och vilken roll spelar makrotillsynen i en sådan miljö?". Dit är beslutsfattare, journalister, forskare och representanter från den finansiella sektorn välkomna.

Det kommer att bli en diskussion mellan Amir Sufi, University of Chicago, Martin Flodén, riksbanken och Arvind Krishnamurthy, Stanford Graduate School of Business. Per Strömberg, från Handelshögskolan leder diskussionen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-10-19