Öppet forum: En bostadsmarknad i balans – vilka åtgärder krävs?

Kraftigt stigande bostadspriser har länge gått hand i hand med en stigande skuldsättning hos hushållen och det finns strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden som bidragit till denna utveckling. Det har länge talats om att det krävs stora reformer för att få en bostadsmarknad i balans. Vilka risker medför en ineffektiv bostadsmarknad för ekonomin? Vilka konkreta åtgärder är det som krävs för att komma tillrätta med problemen? Den 9 maj bjöd Sveriges riksbank in till ett seminarium om utmaningarna på bostadsmarknaden.

I panelen deltog Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, Sveriges riksbank, Martin Noréus, bitr. generaldirektör, Finansinspektionen, Cecilia Hermansson, forskare, KTH, Robert Boije, chefsekonom, SBAB och Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson. Moderator var Helena Blomquist, journalist.

Seminariet filmades och finns att se i sin helhet nedan.

Uppdaterad 2019-05-09