Öppet forum om lönebildningen och inflationsmålet

Hur ser samspelet mellan lönebildningen och inflationsmålet ut? Det var den övergripande frågan i seminariet Öppet forum som Riksbanken arrangerade tisdag 18 januari.

2022-01-18

Öppet forum om lönebildningen och inflationsmålet (1:05:36)

Öppet forum om lönebildningen och inflationsmålet

Löneökningar och inflation bestäms i en växelverkan med varandra. Sverige har haft ett inflationsmål i snart trettio år, men de exakta sambanden mellan lönebildningen och inflationsmålet är inte uppenbara, och de kan dessutom ha förändrats under perioden. Hur arbetsmarknadens parter ser på sambandet idag, liksom på inflationsmålets roll i ett bredare perspektiv, är en viktig input i den fortsatta samhällsekonomiska diskussionen.

I seminarieserien Öppet forum bjöd Riksbanken denna gång in till en diskussion om samspelet mellan lönebildningen och inflationsmålet. Hur ser detta samspel egentligen ut och har det förändrats över tid? Vilken funktion har inflationsmålet för ekonomin som helhet och spelar det en viktigare roll när inflationen är hög än när den är låg?

Vice riksbankschef Per Jansson inledde och därefter följde ett samtal med deltagarna:

  • John Hassler, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms Universitet
  • Anna Steen, förhandlingschef Akavia
  • Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall
  • Ann Öberg, vd Almega

Johannes Hylander från New Republic var moderator.

Öppet forum

Öppet forum är en seminarieserie där Riksbanken bjuder in till samtal och dialog kring Riksbankens roll i samhället.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-01-13