Ingves: Så säkrar vi den svenska kronan

Stefan Ingves: Alla ska kunna betala med kontanter – och vi behöver en e-krona. Debattartikel i Aftonbladet den 5 november 2019.

Sverige tillhör idag de länder där digitala betalningar tar över snabbast i världen. Samtidigt är våra lagar och mycket av vårt tänkande fortfarande kvar i pappersbundna betalningar. Från Riksbankens sida har vi ända sedan starten 1668 bidragit till att det går att betala på ett säkert och effektivt sätt. För att uppfylla detta tidlösa mål har Sverige flera gånger genom historien fått tänka nytt. Nu måste vi göra det igen.

De säkraste pengarna är de som är direkt utgivna av staten, alltså av Riksbanken. Ska svenska folket kunna betala säkert och effektivt även framöver behövs det en ny vision kring pengar. Min ser ut så här:

  • Alla ska ha tillgång till statliga pengar i både fysisk och digital form, och självklart även kunna betala med dem.
  • Det ska gå säkert och lätt att betala över landsgränserna med statliga pengar.

Statliga pengar behövs. Idag är kontanter enda möjligheten för allmänheten att hålla och betala med riskfria statliga pengar. Om kontanterna upphör att vara gångbara försvinner denna möjlighet. Det finns också risk att människor som inte kan använda digital teknik stängs ute. Slutligen blir landet väldigt sårbart om de digitala betalningssystemen av någon anledning slutar att fungera, till exempel vid en kris. Därför är det viktigt att agera nu för att säkerställa att det både finns och går att betala med kontanter överallt i landet. Det är Sveriges riksdag som har befogenheten att stifta lag för att säkerställa kontanternas framtid och det arbetet brådskar.

Men de flesta människor kommer i framtiden troligen att föredra digitala lösningar framför kontanta betalningar. Trenden är stark vilket syns i den nya Betalningsrapport som Riksbanken presenterar i veckan.  Detta är en klar signal om att vi svenskar även i framtiden kommer att vilja betala digitalt.

Om allmänheten ska ha möjligheten att betala med statliga pengar – i den form de föredrar – så behöver Sverige också statliga digitala pengar, e-kronor.  Även frågan om e-kronans framtid är något riksdagen behöver fatta beslut om. Jag anser att en ny lagstiftning bör ge e-kronan samma status som kontanter, gillt betalningsmedel. För att e-kronan ska vara användbar behöver den också tillgodose nya förväntningar på ett modernt betalningsmedel, såsom att kunna göra betalningar dygnet runt under årets alla dagar och att hela betalningen är slutförd inom någon sekund.

Libra-projektet visar behovet av bättre utlandsbetalningar. Vi måste också tänka längre framåt i tiden och utanför nationsgränserna. På sikt borde det vara möjligt att göra billiga och sekundsnabba betalningar dygnet runt mellan olika världsvalutor. Facebooks Libra-initiativ visar att det finns ett behov av säkra, snabba och billiga betalningar mellan länder – ett behov som världens centralbanker, inklusive Riksbanken, har misslyckats att tillgodose. Tillsammans med våra grannländer i Norden och Baltikum skulle vi kunna gå före och skapa en digital betalunion. Om vi skulle lyckas med det kan vi bli ett föredöme också för andra i världen.

Så – det är skillnad på pengar och pengar. Pengarna i plånboken ges ut av staten. Pengarna på kortet ges ut av affärsbanken. Riksdagen behöver därför modernisera lagen så att den passar en digital tid med nya betalningsformer. Under tiden arbetar Riksbanken för att det ska gå snabbt, och vara säkert och billigt att betala inom och mellan länder, dygnet runt. Det är dags att agera för att framtidssäkra den svenska kronan.

Stefan Ingves, riksbankschef

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-11-05