Bra med skärpt amorteringskrav

Nyhet Riksbanken välkomnar Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav. Åtgärder som ökar motståndskraften hos hushållen är nödvändiga och bör införas skyndsamt. Det är också viktigt att amorteringskravet och hushållens motståndskraft utvärderas för att bedöma om de önskade effekterna uppnås.

De svenska hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. Det är därför bra med ett skärpt amorteringskrav riktat mot hushåll som har höga skulder i relation till hushållets inkomster. Riksbanken har tidigare poängterat att det nuvarande amorteringskravet är förhållandevis milt i ett internationellt perspektiv.

Riksbanken anser att det är viktigt att regelbundet utvärdera om hushållens motståndskraft har ökat och om det skärpta amorteringskravet har bromsat skuldutvecklingen. Om önskad effekt inte uppnås anser Riksbanken att Finansinspektionen bör överväga att justera amorteringskravet. Om hushållens motståndskraft inte ökar och riskerna med hushållens skuldsättning inte minskar kan det behövas ytterligare makrotillsynsåtgärder.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29