Den starka tillväxten i konsumtionslån – drivkrafter och konsekvenser

Nyhet, Staff memo Under det senaste året har tillväxten i konsumtionslån ökat kraftigt, från under 3 procent per år i mitten av 2016 till över 8 procent de senaste månaderna. Mot bakgrund av konsumtionslånens höga räntor kan denna utveckling leda till att hushållen blir mer sårbara för störningar i sin ekonomi, skriver författaren till ett nytt staff memo.

Konsumtionslån utgör en liten men växande andel av hushållens skulder. Detta staff memo visar att konsumtionslån framför allt ges av storbanker samt av specialiserade konsumentkreditbanker vars kärnverksamhet består i att ge lån utan säkerhet. Konsumentkreditbankerna stod för 73 procent av tillväxten i konsumtionslån mellan juni 2016 och juni 2017. Tekniska förändringar inom betalningar, handel och bankverksamhet har gjort det lättare att få lån utan säkerhet via onlineplattformar där konsumentkreditbankerna är aktiva, och bidragit till möjligheterna att betala med kredit. En annan drivkraft för tillväxten i konsumtionslån kan vara att låntagare försöker kringgå makrotillsynsåtgärder för bolån, t.ex. bolånetaket och amorteringskravet.

Det är viktigt att bevaka hur konsumtionslånen utvecklas framöver, eftersom strukturomvandlingen av betalningar, handel och bankverksamhet sannolikt kommer att fortsätta och makrotillsynen sannolikt består, avslutar författaren.

Staff memon är skriven på engelska.

Staff memot är författat av Peter van Santen vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken.

Om Riksbankens staff memos

Staff memos är en publikation från Riksbanken och ett komplement till andra publikationer, som till exempel ekonomiska kommentarer och riksbanksstudier. I staff memos kan Riksbankens medarbetare publicera längre analysunderlag i eget namn. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska alltså inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29