Ekonomisk kommentar: En ny indikator för finansiell sårbarhet i Sverige

Ekonomisk kommentar, Nyhet I den här ekonomiska kommentaren föreslår författarna en ny indikator för sårbarhet (så kallad early warning indicator, EWI) i det svenska finansiella systemet. Indikatorn ska ge en numerisk uppskattning av uppbyggnaden av sårbarhet i kreditsektorn.

Den har tre viktiga drag för en EWI: att den varnar i god tid, uppvisar hög grad av stabilitet och är enkel att tolka. Författarna förklarar det avgörandet valet av metod för att filtrera variabler som trendar för att bygga en tillförlitlig indikator. Utvärderingar visar att denna nya EWI skulle ha fungerat väl under upptakten till de finansiella kriserna 1990 och 2008. I nuläget visar indikatorn på en förhöjd sannolikhet för en betydande och varaktig nedgång i nya lån och aggregerade kreditvolymer, vilket historiskt sett har sammanfallit med varaktigt lägre BNP-tillväxt.

Efter den finansiella krisen 2008 insåg ekonomer att de makroekonomiska modeller de förlitade sig på inte kunde hantera frågeställningar om finansiella kriser på ett meningsfullt sätt. På samma sätt hade inte de modeller som användes av reglerande myndigheter för att stresstesta enskilda kreditinstitut gett tillräckligt tillförlitliga varningar om systemrisker. Ekonomer har sedan dess försökt konstruera indikatorer för finansiell stress och sårbarhet som kan fylla detta tomrum. Men ännu finns det utrymme att förbättra modellerna hos de numeriska indikatorer som arbetats fram. Den här kommentaren är ett försök att erbjuda en alternativ indikator för sårbarhet.

Den ekonomiska kommentaren publiceras endast på engelska.

Av Paolo Giordani och Erik Spector, verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet, samt Xin Zhang, verksam på avdelningen för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29