Hushållens skulder fortsätter att öka snabbare än inkomsterna

Ekonomisk kommentar, Nyhet Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör den största risken för svensk ekonomi. Den här ekonomiska kommentaren visar att hushållens skuldsättning fortsätter att öka snabbare än inkomsterna samt att skuldsättningen är högst bland unga hushåll och hushåll i storstäder. Samtidigt har andelen hushåll som minskar sin bolåneskuld ökat under det senaste året.

De viktigaste slutsatserna är att:

  • Hushållens skuldsättning fortsätter att öka snabbare än inkomsterna. Den genomsnittliga skuldkvoten ökade från 326 procent i september 2016 till 338 procent i september 2017.
  • Fler hushåll har höga skulder i relation till deras inkomster. Under 2017 hade 260 000 hushåll en skuldkvot över 600 procent. Det är en ökning med 27 000 hushåll jämfört med 2016.
  • Skuldkvoterna ökar för alla inkomst- och åldersgrupper.
  • Andelen hushåll som amorterar ökar. 59 procent av hushållen med bolån har minskat sin bolåneskuld mellan 2016 och 2017. Det är en ökning med fem procentenheter sedan tidigare mätningar.

För att få en bättre bild av riskerna med alltmer skuldsatta hushåll började Riksbanken 2013 att samla in kreditinformation om samtliga låntagare från de åtta största bankerna i Sverige. Genom dessa data har Riksbanken kunnat studera hur skuldsättningen har förändrats över tid. Det har också gått att studera hur den varierar mellan olika inkomst- och åldersgrupper samt mellan olika regioner. Riksbanken har tidigare publicerat analyser av dessa kreditdata i ett antal ekonomiska kommentarer.

Av Karl Blom och Peter van Santen.

Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet

Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2017

Om Riksbankens ekonomiska kommentarer

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-12