Ingves: Challenges for designing deposit insurance systems

I sin roll som ordförande för Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) talade Stefan Ingves idag på en forskningskonferens i Basel om utmaningar för insättningsgarantisystem och vikten av samspel mellan olika delar av det finansiella skyddsnätet under rubriken "Challenges for designing deposit insurance systems".

Konferensen anordnas av det internationella samarbetsorganet International Association of Deposit Insurers (IADI) på temat "Designing an Optimal Deposit Insurance System - Theory and Practice".

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29