Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 5 december 2017

Nyhet Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 5 december för att diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29