Redogörelse för penningpolitiken 2016 – politiken har fått effekt

Nyhet Redogörelse för penningpolitik är ett underlag till finansutskottets årliga utvärdering av Riksbankens penningpolitik. I rapporten konstateras att Riksbankens expansiva penningpolitik haft avsedd effekt: Inflationen har stigit närmare målet, de långsiktiga inflationsförväntningarna är tillbaka kring 2 procent och svensk ekonomi har utvecklats väl.

Uppgången i inflationen var dock fortfarande ganska bräcklig och det fanns dessutom risker kopplade till utvecklingen i omvärlden. Riksbankens direktionen var under året därför enig om att penningpolitiken behövde vara fortsatt expansiv för att värna förtroendet för inflationsmålet på 2 procent.

I redogörelsen finns också en presentation av Riksbankens prognoser för 2016, som gjordes under åren 2014–2015. Prognoserna lyckades fånga den realekonomiska utvecklingen relativt väl, även om konjunkturen i omvärlden blev något svagare än väntat. Däremot överskattades inflationen i såväl Sverige som omvärlden.

I vår strävan att presentera en mer lättillgänglig rapport har vi i år kortat ned redogörelsen. Tidigare har den innehållit en teknisk utvärdering av Riksbankens och andra bedömares prognosförmåga. Från och med i år kommer en sådan, mer djupgående, analys att publiceras i en särskild studie.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29