Riksbanken ingår ett nytt låneavtal med IMF

Nyhet Riksbanken har ingått ett nytt låneavtal med Internationella valutafonden (IMF). Avtalet ger IMF rätt att låna upp till motsvarande omkring 90 miljarder kronor från Riksbanken och gäller som längst till den 31 december 2020.

I februari 2017 gav riksdagen sitt godkännande till Riksbanken att ingå ett nytt låneavtal med IMF med ett belopp om 7,4 miljarder så kallade särskilda dragningsrätter, SDR, vilket motsvarar cirka 90 miljarder kronor. Avtalet skrevs under av riksbankschefen Stefan Ingves och IMF-chefen Christine Lagarde i samband med IMF:s vårmöte i Washington DC.

Detta är en del av ett bredare initiativ där ett trettiotal länder har, eller är på väg, att ingå liknande avtal med IMF. Dessa nya avtal ersätter de låneavtal från 2012-2013 som började löpa ut i oktober 2016. Riksbanken instämmer i IMF:s bedömning att det osäkra världsekonomiska läget motiverar att IMF även i fortsättningen har tillgång till krediter från medlemsländerna och utan nya avtal så skulle IMF:s förmåga att låna ut pengar minska med cirka en tredjedel. Dessa avtal kan enbart användas om IMF:s ordinarie kapital understiger en viss nivå. Lånemöjligheterna från de tidigare avtalen (från 2012-2013) utnyttjades aldrig av IMF.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29