Riksbankens årsredovisning 2016

Nyhet Nu finns Riksbankens årsredovisning 2016 i en formgiven version, både på svenska och på engelska.

Årsredovisningen omfattar en redogörelse för hur Riksbanken har bedrivit penningpolitiken, främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende och genomfört övriga uppdrag. Dessutom presenteras Riksbankens balans- och resultaträkning.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29