Så fungerar Bankunionen

Ekonomisk kommentar, Nyhet Bankunionen är resultatet av det arbete inom EU med att förbättra regleringen och tillsynen av den finansiella sektorn som inleddes efter finanskrisen. Syftet med Bankunionen är att skapa en struktur för gemensam tillsyn och hantering av banker i kris samt ett gemensamt system för insättarskydd. Det framgår i den ekonomiska kommentar som Riksbanken publicerar idag.

Bankunionen är det hittills mest ambitiösa initiativ som har tagits inom EU för att förstärka den finansiella sektorns motståndskraft och bryta den skadliga länken mellan bank och stat som finns i många länder. De banker inom Bankunion som ändå hamnar i problem ska kunna omstruktureras eller läggas ned under ordnade former, och till en minimal kostnad för skattebetalarna, tack vare en central funktion för hantering av banker i kris, så kallad resolution. Dessutom ska ansvaret för att skydda insättarnas medel lyftas från en nationell till en gemensam europeisk nivå.

Stora delar av Bankunionen är redan på plats men en del arbete återstår innan den europeiska Bankunionen fungerar fullt ut. Av de tre pelarna – banktillsyn, resolution och insättningsgaranti – är de två första relativt väl på plats medan den tredje har stött på politiskt motstånd. Icke-euroländer måste inte delta i Bankunionen, men den svenska regeringen har beslutat att utreda om Sverige borde ansluta sig i ett så kallat nära samarbete.

Om Riksbankens ekonomiska kommentarer

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29