Skingsley om betalningar i en krissituation

Den 4 oktober hade Betalningsrådet ett möte på Riksbanken där man bland annat diskuterade en nyligen genomförd analys av betalningar i en krissituation.

I analysen har man tittat närmare på hur sårbara olika typer av hushåll skulle vara om det inte går att betala med bankkort i normal omfattning.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29