Bitcoin är inte pengar

Ekonomisk kommentar, Nyhet Kryptotillgångar eller kryptovalutor är inte samma sak som pengar. De främsta skälen är att dessa tillgångar saknar officiell utgivare och för närvarande inte har förutsättningar att utgöra välfungerande betalningsmedel. Till exempel har kryptotillgångarna svårt att bibehålla ett stabilt värde. Risken att kryptotillgångarna skulle påverka den finansiella stabiliteten bedöms vara liten, även om det finns stora risker för individer som äger dem.

Bitcoin

Fenomenet kryptotillgångar har under den senaste tiden blivit mycket uppmärksammat. Det finns ännu ingen etablerad definition på kryptotillgångar och de kallas också ofta för kryptovalutor. I den ekonomiska kommentaren "Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?" konstaterar författaren att dessa tillgångar inte kan klassificeras som pengar.

Den avgörande skillnaden mellan kryptotillgångar och etablerade valutor är att de senare aktivt sköts av centralbanker som med utgångspunkt från lagstiftningen har det övergripande ansvaret för att penning- och betalsystemet fungerar i praktiken och är tillräckligt flexibelt för att möta samhällsekonomins behov.

När det gäller kryptotillgångarna finns det ingen som har det övergripande ansvaret för detta. Centralbanker är också företrädare för stater eller en union av stater, som fallet är med Europeiska centralbanken. Det innebär att dessa valutor kan betraktas som statligt utgivna, till skillnad från kryptotillgångar som saknar officiell utgivare.

I den ekonomiska kommentaren diskuteras även vilka risker kryptotillgångar kan medföra för finansiell stabilitet och privatpersoner samt hur en eventuell e-krona skulle skilja sig från en kryptotillgång.


Av Gabriel Söderberg, verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-03-14