Facebooksida för Riksbankens 350-årsfirande

Nyhet I år fyller Riksbanken, som är världens äldsta centralbank, 350 år. För att nå ut till en bredare publik med de aktiviteter som anordnas inom 350-årsfirandet öppnar Riksbanken nu en Facebooksida. Där berättar vi om Riksbankens historia och knyter ihop den med nutid och framtid.

Riksbankens facebooksida

– De aktiviteter som vi anordnar under året är till stor del riktade till en intresserad allmänhet och här tror vi att Facebook är den bästa kanalen för att nå fram, säger Riksbankens kommunikationschef Ann-Leena Mikiver.

Riksbanken på Facebook: https://www.facebook.com/sverigesriksbank

Under året uppmärksammar vi den viktiga roll som banken har haft genom historien. Det gör vi med aktiviteter riktade till en bredare publik.

– Vi vill sprida kunskap om Riksbankens roll i svensk ekonomi och om de viktiga framtidsfrågorna inom Riksbankens område, säger Ann-Leena Mikiver

Vad ska sidan innehålla?

– Det kommer att finnas information om de aktiviteter för allmänheten som vi ordnar runt om i landet och vi kommer att göra inlägg som har koppling till vår historia. På riksbank.se finns till exempel en historisk tidslinje som på ett överskådligt sätt tar dig med genom Riksbankens 350-åriga historia, från 1600-talet fram till i dag. Många av inläggen på Facebook kommer att ha koppling till tidslinjen.

Riksbanken finns även på Twitter, LinkedIn och Youtube:

https://twitter.com/riksbanken

https://se.linkedin.com/company/sveriges-riksbank

http://www.youtube.com/sverigesriksbank

För den som vill ha nyheter om Riksbankens löpande arbete med till exempel penningpolitik och finansiell stabilitet rekommenderar vi vårt Twitterkonto. Alla nyheter finns även på vår webbplats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-20