Falska uppgifter om försäljning av e-kronor

Nyhet På vissa webbplatser och i sociala medier förekommer det falska uppgifter om att Riksbanken säljer e-kronor.

Riksbanken startade 2017 ett projekt i syfte att utreda om kronor behöver ges ut i en elektronisk form, så kallade e-kronor. Projektet är inte slutfört och det har inte fattats något beslut om att ge ut e-kronor.

På vissa webbplatser och i sociala medier har det dock förekommit uppgifter om att det går att köpa e-kronor. Riksbanken har även tagit emot uppgifter från personer som berättat att de blivit uppringda av företag som påstår sig sälja e-kronor på uppdrag av Riksbanken.

Kontakta gärna Riksbanken via registratorn@riksbank.se om du stöter på ett erbjudande om att köpa e-kronor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-03-16