Flera risker för hushåll i bostadsrätter

Ekonomisk kommentar, Nyhet Bostadsrättsföreningarnas skulder och räntekänslighet kan öka riskerna förknippade med hushållens skuldsättning. Om föreningen måste höja sina avgifter för att kunna betala på sina banklån, kan hushållet möta både höjda månadsavgifter från föreningen och stigande ränteutgifter för det egna banklånet. Vid nyproduktion kan enskilda hushåll drabbas av ekonomiska förluster om bostadspriserna skulle falla innan de tillträder den nya lägenheten.

De svenska hushållens skuldsättning har ökat länge och är idag historiskt hög. Detta innebär att hushållen har blivit mer känsliga för förändringar som kan påverka deras ekonomi, som till exempel stigande räntor och fallande bostadspriser. Bland annat Riksbanken har länge pekat på att hushållens höga och stigande skuldsättning riskerar den finansiella och makroekonomiska stabiliteten i Sverige.

Den här ekonomiska kommentaren undersöker hur den finansiella stabiliteten påverkas av den höga skuldsättningen hos bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare och de risker dessa därmed utsätter sig för.

 


Av Anna Lidberg, verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-22