Ingves och Flodén i finansutskottet: Utfrågning om penningpolitiken

Nyhet Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén besökte idag riksdagens finansutskott för årets andra utfrågning om Riksbankens penningpolitik.

Ingves inledde utfrågningen med att motivera Riksbankens senaste penningpolitiska beslut där reporäntan lämnades oförändrad på −0,50 procent. Han poängterade att det krävts mycket stöd under lång tid för att få inflationen tillbaka till målet på 2 procent. Nu handlar det om att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver. Inflationstrycket är fortfarande ganska måttligt, men den starka konjunkturen i Sverige och omvärlden skapar goda förutsättningar för att inflationen ska kunna vara kvar vid målet de kommande åren. Om utvecklingen blir som förväntat är det enligt Ingves lämpligt att börja höja räntan någon gång under de närmaste månaderna, antingen i december eller februari.

Flodén, som reserverade sig mot det senaste penningpolitiska beslutet, förklarade i sin inledning varför han tycker det hade varit lämpligt att börja höja reporäntan i oktober. Inflationen, som föll snabbt under 2014, har återvänt till att vara nära målet och förtroendet för inflationsmålet har stärkts. Det gör det möjligt att nu ta ett steg bort från den mest expansiva penningpolitiken, menade Flodén.

I länken nedan finns de bilder Ingves och Flodén visade i finansutskottet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-11-08