Kalendern uppdaterad för första halvåret 2019

Riksbankens kalender har uppdaterats med datum för direktionens sammanträden, publicering av penningpolitiska rapporter och protokoll samt rapporten Finansiell stabilitet under första halvåret 2019.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-07-06