Kalenderuppgifter för 2019

Kalendariet har uppdaterats med datum för direktionens sammanträden och publicering av penningpolitiska rapporter och protokoll respektive rapporten Finansiell stabilitet under andra halvåret 2019.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-12-27