Klimatförändringarna påverkar centralbankerna

Ekonomisk kommentar, Nyhet Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är relevanta för centralbankerna eftersom konsekvenserna kan tänkas påverka både den finansiella stabiliteten och penningpolitiken på sikt. Det skriver Conny Olovsson, filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens forskningsenhet.

Centralbankernas penningpolitik, vars främsta syfte är att uppnå stabila priser, kan påverkas på flera sätt av klimatförändringarna. Till exempel genom att värmebölja och torka leder till större svängningar i matpriserna. Även den finansiella stabiliteten kan påverkas. Till exempel kan försäkringsbolag drabbas av finansiell stress efter naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar om klimatrisken har underskattats.

Mot bakgrund av de potentiellt stora och osäkra effekter som klimatförändringarna förväntas få så är det väl befogat för centralbankerna att göra en bedömning av den totala risk som det innebär för både den finansiella stabiliteten och penningpolitiken framöver. Men för att motverka den globala uppvärmningen krävs global finanspolitik.

Centralbankernas bästa bidrag för att det politiska systemet ska kunna föra en klok och långsiktigt hållbar politik till gagn för klimatet, är att föra en framgångsrik stabiliseringspolitik både vad gäller penningpolitik och finansiell stabilitet.


 

Av Conny Olovsson, filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens forskningsenhet. Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-11-14